W pełni odpowiadamy za jakość naszej pracy i udzielamy na nią dwuletniej gwarancji.

Warunkiem otrzymania gwarancji jest:

1. odbywanie wizyt kontrolnych co sześć miesięcy

2. utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki lub lekarza, przedstawionymi podczas instruktażu higieny jamy ustnej.

3. higienizacja jamy ustnej co sześć miesięcy.

4. jak najszybsze wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych.

5.przez pierwszy rok po zakończeniu leczenia ortodontycznego , wizyty kontrolne powinny odbywać się co trzy miesiące, wraz z higienizacja jamy ustnej (usunięcie kamienia i osadów) w zależności od wskazań.

Gwarancja nie obejmuje :

1. prac tymczasowych ­ korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzane bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,

2. kiedy bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego, natomiast powtórne wypełnienie wykonane jest w ramach gwarancji,

3. ponownego leczenia kanałowego wykonanego wcześniej poza Naszą Klinika

3. leczenia zębów mlecznych

4. prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

1. nieodbywanie zalecanych wizyt kontrolnych

2. brak odpowiedniej higieny jamy ustnej

3. złamań koron zębowych po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie

4. złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia kanałowego,

5. braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym lub aparatem ortodontycznym (równiez retencyjnym)

6. uzupełnienie tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie strefy uzupełnianej protetycznie,

7. urazów mechanicznych,

8. naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu

9. istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami).

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial