12 426 55 50 | 513 074 364 rejestracja@vitamedical.pl
VITA MEDICAL Sp. z o.o.
ul. Basztowa 3
31-143 Kraków
e-mail: instytut@vitamedical.pl
NAGŁY PRZYPADEK667-971-551
REJESTRACJA
rejestracja@vitamedical.pl
tel. +48 (12) 426 55 50           Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 20.30
tel. kom. +48 513 074 364      Sobota: 8.30 – 14.00
BIURO:
tel. +48 (12) 426 55 51
fax. +48 (12) 423 02 60

Vita Medical Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-143), przy ul. Basztowej 3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000183019, z kapitałem zakładowym
w wysokości 100.000 zł wpłaconym w całości. NIP: 6762253056, REGON: 356776680. Rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. nr 77 1240 4650 1111 0000 5158 2603

MAPA DOJAZDU
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial