VITA MEDICAL Sp. z o.o.
ul. Basztowa 3
31-143 Kraków
e-mail: instytut@vitamedical.pl
REJESTRACJA
rejestracja@vitamedical.pl
tel. +48 12 426 … (zobacz) +48 12 426 55 50 +48 12 426 55 50           Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 20.00
tel. kom. +48 513 074 … (zobacz) +48 513 074 364 +48 513 074 364      Sobota: 8.30 – 14.00

Vita Medical Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-143), przy ul. Basztowej 3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000183019, z kapitałem zakładowym
w wysokości 100.000 zł wpłaconym w całości. NIP: 6762253056, REGON: 356776680. Rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. nr 77 1240 4650 1111 0000 5158 2603

Administratorem danych osobowych jest Vita Medical sp. z o.o., ul. Basztowa 3, 31-143 Kraków, tel. 12 426 55 51, instytut@vitamedical.pl.
Dane będą przetwarzane w celu rezerwacji wizyty i w związku z realizacją usługi.
Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial