Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+


Wszystkim posiadaczom ważnej Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, po jej
okazaniu Klinika VITA MEDICAL oferuje:
•       10% zniżki na usługi stomatologiczne
•       Bezpłatne przeglądy stomatologiczne raz w roku
•       50% zniżki na fluoryzację raz w roku

Zniżki obowiązują 6 dni w tygodniu (dni pracy gabinetu) w godzinach od 9.00 do 14.00
Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

Jak działa Krakowska Karta Rodzinna:?

Krakowska Karta Rodzinna 3+ realizowana jest w szczególności w następujących obszarach:

1) komunikacja miejska,

2) kultura i rozrywka,

3) sport, rekreacja i wypoczynek,

4) opieka nad dziećmi do lat 3, oświata i wychowaniem,

5) zdrowie,

6) gastronomia i sklepy,

7) usługi.

Do korzystania z Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ uprawnione są:

1) Rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie rodzinę składającą się z rodziców (rodzica w przypadku rodzin niepełnych) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą):

– w wieku do ukończenia 18 roku życia;

– w wieku do ukończenia 24 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

– bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2) Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie

Więcej informacji o zasadach na jakich funkcjonuje program Krakowska Karta rodzinna 3+ odnajdą Państwo na stronie: https://kkr.krakow.pl/

Author Info

Vita Medical

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial